AMPRA EUROPE LIMITED

Oznámení o konání valné hromady:
Dne 29.5.2017 v 10:00 se bude konat valná hromada v sídle společnosti.